Startzondag 10 september 2023, kom ook!

Geplaatst in: Nieuws

Staat deze al in uw/jouw agenda?

De voorbereidingen zijn in volle gang om van deze startzondag weer iets bijzonders te maken.

Het thema voor deze dienst is ‘Ga mee!’. Dat is niet alleen in de dienst het thema maar ook na de dienst. Eerst door een leuk en ludiek programma na de dienst waarbij een deel van u letterlijk op pad wordt gestuurd voor een spannende wandeling. Maar voor degenen die in de kerk blijven, is het ook meegaan in wat er in de kerk gebeurt. Om deze reden is dan ook het verzoek of u uw mobiele telefoon, als u die heeft, mee wilt nemen. Graag wel tijdens de dienst het geluid uit zetten maar na de dienst is een telefoon wel handig.

Naast het verzoek of u uw telefoon wilt meenemen, verzoeken wij u ook een lunch voor 1 persoon mee te nemen, op zijn Amerikaans dus. Als iedereen per persoon één lunch meeneemt, dan zetten wij dit allemaal klaar op tafel zodat we met zijn allen kunnen lunchen. Het maakt niet uit wat u meeneemt: het mogen belegde broodjes zijn, een quiche, fruit of een salade. Wel wijzen wij er op dat er niets. maar dan ook echt niets, opgewarmd kan worden.

Uiteraard snappen wij dat als iemand een dieetlunch voor zichzelf meeneemt, dat deze dan niet voor iedereen beschikbaar is. Geef dit aan als u de lunch afgeeft. Als dit voor u het geval is, dan zetten wij deze apart. Voor drinken wordt uiteraard gezorgd: koffie, thee, melk en sap en natuurlijk is er wat lekkers bij de koffie/thee na de dienst. Uiterlijk 13.30 uur hopen wij gezamenlijk af te sluiten en hopen dat dan alle antwoorden onthuld zijn net als de prijswinnaars.

De inzameling tijdens de dienst staat ook in het teken van ‘Ga mee!’. De inzameling is voor het Jeroen Heitzman Accufonds. Dit fonds is speciaal opgericht om de accu’s van de duo-fietsen van de Fietsmaatjes van Alphen aan de Rijn te kunnen vervangen. De duofietsen, die regelmatig ook door onze dorpen fietsen, gaan namelijk minimaal 10 jaar mee maar een accu gaat maar maximaal 5 jaar mee. Binnenkort moeten van de eerste duofietsen de accu’s worden vervangen.

Zien wij u ook op 10 september en gaat u met ons mee tot en met de lunch?

Namens de startzondagcommissie,

Marianne Soels

 

 

 

 

 

Geplaatst: 26 augustus 2023

Kliederkerk – zaterdag 2 september 2023

Geplaatst in: Nieuws

Op een zaterdag in juni stond er Kliederkerk gepland. Maar veel kinderen bleken in die tijd een overvolle agenda te hebben…

Daarom nodigen we alle kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw uit op zaterdag 2 september 2023 vanaf 15.30 tot 18.00 uur in Onder Dak.

Wat gaan we doen?

  • samen zingen, bidden en luisteren naar een Bijbelverhaal
  • samen verven
  • samen eten: patat met een lekkere snack erbij

 

Ouders, geef je kind(eren) op via tref@pknkoudekerk.nl. En geef ook aan of je er zelf ook bij wilt zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst: 26 augustus 2023

Berichten uit de Watermanhof – augustus 2023

Geplaatst in: Nieuws

Ga mee!’
‘Ga mee!’: dat is het nieuwe jaarthema van onze Protestantse Kerk. Veel plaatselijke gemeenten her en der in het land gaan een seizoen lang met dit thema aan de slag. En wij ook. Om te beginnen op onze startzondag 10 september.

‘Ga mee!’ is een uitnodigend thema. En een uitnodiging die door de Bijbel heen voortdurend klinkt. God vraagt aan Abraham en later aan het volk van Israël om met Hem mee op weg te gaan naar een land waar zijn bedoeling werkelijkheid zal worden. Jezus roept zijn leerlingen en vele anderen om met Hem mee de weg te gaan naar het Koninkrijk van God. En ook wij worden uitgenodigd om mee te gaan.

Ook als kerkelijke gemeente gaan wij een weg met God en met elkaar. Ergens in het nieuwe seizoen – de verwachting is nu: kort voor Pasen – zullen we terugkeren naar de dan gerenoveerde Brugkerk. We hopen dat die stap ook een impuls zal geven aan ons gemeente-van-Christus-zijn: dat we erdoor dichter bij elkaar en bij God zullen komen.

Het symbool van het jaarthema zijn twee uitgestoken handen: een grotere die van boven komt en een kleinere vanaf beneden. De handen zijn gevat in twee druppels die samenvloeien in de vorm van een (omgekeerd) hart.

Gaat u ook mee in het nieuwe seizoen?

 

Op zondag…
Enkele bijzonderheden over de kerkdiensten in de komende periode:

· Op zondag 13 augustus vieren wij de Maaltijd van de Heer. Wij mogen proeven dat wij met Christus kinderen van God mogen zijn en als zussen en broers gegeven zijn aan elkaar. Het thema van de dienst wordt: “Zusterschap (ook voor broeders)”. Het is de laatste dienst in een korte serie over de trefwoorden vrijheid, gelijkheid en zusterschap.

U kunt de Maaltijd op 13 augustus ook meevieren om 15.00 uur in Onder Dak. Vooral degenen voor wie het moeilijk is om aan de lopende viering mee te doen zijn van harte uitgenodigd. In Onder Dak zitten we samen aan tafel. Wie vervoer nodig heeft kan dat aan één van onze diakenen vragen.

· Op zondag 20 augustus is Laurien Hoogerwerf weer even terug in ons midden: nu als dominee Laurien.

· 10 september wordt dus onze start-zondag met het thema ‘Ga mee!’. We horen het verhaal van Zacheüs. Ook hij, een nogal omstreden persoon, krijgt van Jezus de uitnodiging om zijn weg te gaan. De band “Bright” uit Noordwijk speelt en zingt in de dienst een aantal mooie Nederlandstalige liedjes. Na de start-dienst is er een quiz waarbij een binnenteam in de kerk en een buitenteam, onderweg door Koudekerk, met elkaar moeten samenwerken. Het startzondagprogramma wordt afgesloten met een Amerikaanse lunch. Meer info elders in deze Maandbrief.

· Op 17 september zijn wij welkom in de Bernarduskerk. Samen met onze katholieke zusters en broeders vieren wij dan de jaarlijkse vredeszondag. Maar valt er wel wat te vieren? Aan het oorlogsgeweld in Oekraïne maar ook elders komt maar geen einde. En in eigen land ervaren veel burgers onvrede. Het thema van de oecumenische vredesdienst wordt: “On/vrede en nu?” Een koor van gemeenteleden o.l.v. Arie Knetsch zal in deze viering met en voor ons zingen.

 

…en door de week

Met de start van het nieuwe seizoen zal er in Onder Dak ook weer veel meer doordeweekse activiteit zijn. Soep & Praatje is ook in de zomer doorgegaan. Het Open Huis gaat weer elke maand open. Verderop in deze Maandbrief vindt u een overzicht van en ook meer informatie over onze activiteiten tot het Kerstfeest. Hier licht ik twee activiteiten er nog even uit:

· De voor juni geplande Kliederkerk kon helaas niet doorgaan. Maar op zaterdag 2 september vanaf 15.30 uur nodigen we alle kinderen opnieuw uit in Onder Dak. Zie het bericht elders.

· “Samen Bijbellezen” doen we in deze gemeente al heel lang. Het is waardevol om samen te ontdekken wat de oude woorden van de Bijbel ons vandaag willen zeggen. Nieuwe meelezers zijn van harte welkom!

In een nieuw seizoen met jaarthema ‘Ga mee!’ zullen we ons verdiepen in een aantal Bijbelse reisverhalen. We beginnen op dinsdag 12 september om 20.00 uur met het verhaal van Abram en Sarai. Zij worden door de Heer geroepen om naar Kanaän te reizen. Maar vreemd genoeg belanden ze al gauw in Egypte. We lezen het hoofdstuk Genesis 12.

· Op woensdag 20 september starten we een nieuwe activiteit op. In elke maand van het nieuwe seizoen zijn we één keer actief bezig met het thema ‘Ga mee!’ Maar dat doen we steeds op verschillende manieren: de ene keer met het hoofd, een andere keer met de handen of met de benen, met het hart of de ogen, met stem of tong. Elke avond heeft een eigen titel gebaseerd op het jaarthema: ‘Denk mee!’, ‘Doe mee!’, ‘Kijk mee!’, ‘Bid mee!’, ‘Speel mee!’, ‘Eet mee!’, ‘Vier mee!’ En we eindigen weer met ‘Ga mee!’ De avonden zijn los te volgen. Maar u bent ook welkom om de hele weg mee te gaan…

Protestanten zijn gewend om in hun geloofsleven vooral het hoofd te gebruiken. En daar beginnen we ook mee op 20 september. U wordt dan uitgenodigd om mee te denken over pelgrimeren in de Bijbel en over het leven als een reis.

 

Vakantie

Ik heb nog één week van mijn zomervakantie tegoed. Daarom zal ik tussen 19 en 27 augustus afwezig zijn. In een crisissituatie kunt u in deze week via scriba Rien van Zanten een beroep doen op pastorale hulp.

 

Hartelijke groet

In de Bijbel biedt God zich aan als reisgenoot op de levensweg van al zijn kinderen. Ik wens u toe dat op uw wegen het zonlicht van zijn liefde u tegemoet blijft komen!

dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 14 augustus 2023

Brief van de maand – augustus 2023

Geplaatst in: Nieuws

Kintsugi

 

Na het vertrek van onze pastor Lau­rien heeft ds. Willem ondersteuning gevraagd in het pastoraat en in het schrijven van de brief van de maand. Die ondersteuning is toegezegd en wordt gerealiseerd. Ouderlingen be­zoeken nu meer dan voorheen ge­meenteleden en zoals u in de vorige maandbrief hebt kunnen lezen, werd de brief van de maand door Agaath geschreven.

Nu ben ik aan de beurt, voorwaar geen geringe opgave!

Voordat ik met de uitleg van het on­derwerp begin zal ik u eerst vertellen hoe ik tot de keuze hiervan ben ge­komen. De laatste 28 jaar van mijn werkzame leven heb ik gewerkt bij een grote, Japanse autofabrikant. In Amsterdam staat een enorm maga­zijn waar vanuit alle onderdelen van deze fabrikant naar garages in Euro­pa worden gedistribueerd. Daar ben ik ruim 8 jaar geleden “afgezwaaid”.

Drie keer mocht ik, voor trainingen, op bezoek naar het Japanse moeder­bedrijf. Zeer interessant. Ook in het weekend was er een vol programma om ons cultureel iets bij te brengen. En dat lukte! Mijn belangstelling voor de Japanse cultuur werd ge­wekt en ik heb er sindsdien veel over gelezen. Wel beseffend dat er zeer gewelddadige periodes voorkwamen in de historie van Japan! Maar, zonder dit te bagatelliseren, in de Nederlandse historie is ook wel iets te vinden op dit vlak.

Terug naar de Japanse cultuur. De drie waarden harmonie, orde en zelfontwikkeling zijn de belangrijkste maatstaven om te participeren in de Japanse maatschappij. Laat dat nu drie waarden zijn die mij ook zeer aanspreken. Tijdens mijn bezoeken aan dit prachtige land heb ik ervaren dat deze waarden niet alleen gepro­moot worden maar dat men ook in de praktijk volgens deze waarden probeert te leven/werken. Ook later, tijdens mijn werk in Amsterdam, heb ik veel gehad aan deze waarden. Verder zijn er natuurlijk de bekende cultuuruitingen zoals het gezamenlijk beleven van de kersenbloesem in het voorjaar, de uiterst beleefde omgang met elkaar, de combinatie van hy­permoderne en eeuwenoude tradi­ties, overal een frisdrankautomaat en, als je bij iemand op bezoek gaat, staan er slofjes klaar!

Nu naar het onderwerp, Kintsugi. Dit is ook weer zo’n onderwerp wat me later fascineerde en wat ook weer veel zegt over de volksaard van de Japanner.

Kintsugi is een Japanse kunstvorm waarbij gebroken aardewerk wordt gerestaureerd met goud of zilver. Waarom zou men dit doen?

U kent het wel, die mooie schaal die al jarenlang staat te pronken in de kast. Een familiestuk waaraan vele herinneringen kleven. Maar toen een ongeval, een kleine onachtzaamheid en de schaal beschadigde. Volledig aan stukken.

Wij, als westerlingen, zouden snel een tube 3 seconden lijm aanschaf­fen en de boel oplappen. Maar zou dit een bevredigende oplossing zijn?

In Japan is er iets anders bedacht, namelijk Kintsugi, gouden reparatie. Geen snelle oplossing maar een be­dachtzame, welke tijd vraagt.

Waarom dit onderwerp in de brief van de maand? Het gaat om meer dan het repareren van een gebroken schaal. Deze techniek is een voor­beeld van hoe je om kan gaan als er een deel van je leven stuk is. Bijvoorbeeld als je toekomst door wat dan ook aan diggelen ligt. Door het verlies van je baan of verlies van een geliefde. Dan helpt geen 3 se­conden lijm maar kan deze techniek een voorbeeld zijn. Wat behelst dan deze techniek?

Wat duidelijk is dat het in elk geval om aandacht gaat. Er de tijd voor ne­men, de scherven oppakken, schoon­maken en rustig bekijken. Dat is de eerste fase. Vervolgens besef je dat je gebroken bent maar dat je er nog bent. Maar je bent er nog niet aan toe om de delen samen te voegen, dat vraagt tijd. Wel ga je over de reparatie, heling, nadenken.

Voordat je aan het herstel begint moet je je voorbereiden. De Kintsugi meester legt alle materialen klaar die hij nodig heeft. Hij denkt na over de moeilijkheden die hij kan tegenko­men en stelt zich daarop in.

Het herstel, het lijmen van de scher­ven, is niet het laatste. Deze fase heeft veel tijd nodig, het staat sym­bool voor het hebben van geduld als je veranderingen wilt doorvoeren. De lijm moet goed hechten!

In de laatste fase zijn de stukken sa­mengevoegd en gelijmd. De lijm is goed zichtbaar en accentueert de breuk. We herinneren ons de tijd vóór de breuk en proberen te leven zonder de pijn. Ik denk aan mijn moeder die, na een fase van intens verdriet, in een fase kwam waar zij vaak met liefde sprak over haar over­leden echtgenoot, mijn vader. Het leek wel of ze elke keer dat ze over hem sprak ze de scherven samen­voegde met gouden lijm. Na verloop van tijd was ze zichtbaar geheeld. Zonder twijfel met hulp van Hem waartoe ze zich altijd wendde.

 

Rien van Zanten

1 2 3 4 5 6 128