Doe ook een bakkie mee op 2 mei 2021

Geplaatst in: Nieuws | 0

 

Drink(t) u/jij ook een kopje koffie mee om 11.15 uur?

Dit is de link om via computer met webcam of via de laptop in de digitale koffiekamer terecht te komen:

https://meetme.bit.nl/koudekerksekoffie

 

Nb: meedoen vanaf tablet of smartphone kan ook.

Download daarvoor de gratis app ‘Jitsi Meet’. Typ daar de naam ‘koudekerksekoffie’ in en klik op deelnemen.

 

 

 

Geplaatst: 22 april 2021

Bericht project Zorgen Delen

Geplaatst in: Nieuws | 0

De kerkenraad heeft op dinsdag 6 april 2021 een belangrijk besluit genomen over het Project Zorgen Delen. Dit is een voorgenomen besluit. Zoals beschreven in de laatste maandbrief komt u nu aan bod als stap in het proces, genoemd als kennen en horen van de gemeente.

Hiertoe zullen we 2 gemeenteavonden houden. De coronamaatregelen dwingen ons om deze op een alternatieve manier te organiseren. Alle leden van de gemeente worden van harte uitgenodigd om op woensdag 28 april via kerkdienstgemist, aanvang 19.30 uur, de eerste gemeenteavond digitaal bij te wonen. Op deze avond zult u geïnformeerd worden over de voorgaande stappen, het voorgenomen besluit en het vervolg van dit proces. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen via 4 telefoonnummers en via een mailadres. Deze zullen dan op het scherm worden vertoond.

Om aan iedereen de gelegenheid te geven na te denken over deze informatie en eventuele vragen voor te bereiden zal op dinsdag 11 mei de 2de gemeenteavond worden gehouden. Ook weer via kerkdienstgemist, aanvang 19.30 uur. Tussen de twee gemeenteavonden is er volop de gelegenheid om uw vragen in te dienen, uw persoonlijke reactie te geven en uw mening kenbaar te maken. Dit kan ook eventueel op de avond zelf.

Op deze avond zullen we wederom onze uiterste best doen antwoorden te geven op de gestelde vragen.

De kerkenraad zal uw inbreng tijdens deze gemeenteavonden vastleggen en meewegen in het vervolg van het proces en met name in de definitieve besluitvorming op de kerkenraadsvergadering op woensdag 19 mei 2021.

 

Nog even in het kort:

  • Twee online gemeenteavonden op 28 april en 11 mei via kerkdienstgemist, aanvang 19.30 uur
  • 28 april uitleg en presentatie voorgenomen besluit en gelegenheid tot vragen ter verduidelijking
  • Hierna kan de gemeente vragen indienen, reacties geven en mening kenbaar maken via telefoon en mail (mail scriba, tel. Bas Vos, Rien van Zanten, Piet van Bostelen en Albert van der Ploeg)
  • 11 mei ingediende vragen beantwoorden en eventueel gelegenheid voor vragen, reacties en mening.
  • 19 mei kerkenraadsvergadering voor definitieve besluitvorming

 

 

Geplaatst: 18 april 2021

Berichten van het pastoresteam – april 2021

Geplaatst in: Nieuws | 0

 

Licht dat terugkomt

Twee jaren op een rij niet samen Pasen kunnen vieren in de kerk. Dat doet pijn. Net als alle andere dingen die we missen… Maar Pasen is het feest van het licht dat niet gedoofd kan worden, van liefde die altijd blijft, van steeds weer nieuwe hoop. Laten we probe­ren om op het Paasfeest die hoop uit te stralen. En er is ook reden om weer wat hoopvoller te zijn. Van veel tachtig­plussers horen wij dat zij al minstens één keer gevaccineerd zijn. De eerste stap op weg naar een leven met minder beperkingen.

Kliederkerk?

Zal het weer mogen? Voor zondag 25 april om 15.00 uur is er een Klie­derkerk gepland voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders… Houd de website en de Groene Hart­koerier in de gaten: daarin houden we je op de hoogte of het door kan gaan of dat er een alternatief pro­gramma komt of dat we toch weer alles moeten afblazen.

Kerk in Beweging

Op woensdag 3 maart kwam een groep gemeenteleden digitaal bijeen voor de eerste in een serie gesprek­ken over de vraag hoe we in een snel veranderende wereld kerk van Chris­tus kunnen blijven. We hebben ge­sproken over wat we vinden maar ook over wat we missen in onze ei­gen kerk. Het volgende gesprek staat gepland voor woensdag 31 maart om 20.00 uur, ook weer digitaal. Als leidraad voor de gesprekken gebruiken we het boek Tweecompo­nentenkerk van Arjen Zantingh. Deze keer gaat het over hoofdstuk 2, pagina 21-39. Wie wil aansluiten kan zich melden bij dominee Willem.

Trefgroep online

Op woensdag 7 april om 20.00 uur is er weer een online Tref-gespreks­avond. We spreken deze keer over de Heilige Geest en of en hoe je die ervaart in je eigen leven. Dominee Willem bereidt deze keer de avond voor en wie wil meepraten kan zich ook aanmelden bij hem.

Videoboodschappen

In de week voor Pasen kunt u op on­ze website een gezamenlijke video­boodschap vinden van pastor Lâm, pastor Laurien en dominee Willem. En ook halverwege april verschijnt er weer een nieuw videoverhaal.

 Open Kerk

Op alle woensdagen tussen 10.30 en 11.30 uur is één van onze kerken open. U bent dan welkom om een kaarsje aan te steken, voor een praatje, voor een gebed of om even stil te zijn. U wordt ontvangen door een vrijwilliger of door één van ons.

  • De Brugkerk staat voor u open op de woensdagen 24 maart, 7 en 21 april en 5 mei.
  • U bent welkom in de Ont­moetingskerk op de woensdagen 31 maart en 14 en 28 april.

Pastoraat

Een jaar lang zijn ondergetekenden in hun pastorale bezoekwerk met aarzeling te werk gegaan. Waar nodig en waar het kon brachten we wel bezoeken. Maar we wilden ook niemand besmetten… Nu de meeste tachtigplussers zijn gevaccineerd willen we om te beginnen voor die doelgroep ons normale bezoekwerk weer gaan opstarten. Dat betekent dat wij vanaf Pasen aan de tachtigplussers weer kaarten zullen gaan versturen, bezorgd door Edith Bol, waarmee we ons bezoek aankondigen. Natuurlijk is het geheel aan u om aan te geven of u (al) wel bezoek wilt ontvangen. Op de kaart staat ons telefoonnummer om een bezoek af te zeggen of afspraak te wijzigen.

Gebouwenbesluit

Het is de bedoeling dat de kerken­raad voor de zomer een besluit gaat nemen over welke van onze kerken afgestoten zal worden. Uiteraard krijgt u alle kans om uw mening te laten horen over wat eerst als een “voorgenomen besluit” aan u zal worden gepresenteerd. Pas daarna kan de kerkenraad een definitief besluit nemen. Welk besluit er ook genomen wordt, het zal helaas in alle gevallen pijn doen. Wij doen een beroep op u om elkaar te blijven vasthouden. Wij hopen dat, als het besluit genomen is, er ook weer energie vrijkomt om ons met z’n allen te richten op een betekenisvolle toekomst voor onze gemeente!

 

Hartelijke groet

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 6 april 2021

1 2 3 4 5 6 87