» » » Kerkdiensten bijwonen of meekijken/luisteren?

Kerkdiensten bijwonen of meekijken/luisteren?

Geplaatst in: Nieuws | 0

 

 

Kerkdiensten bijwonen

Door het versoepelen van de maatregelen rondom het corona virus zijn we vanaf zondag 7 juni weer voorzichtig van start gaan met kerkdiensten. Tijdens onze kerkdiensten zullen we ons houden aan de voorschriften van de overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen. Naar de kerk gaan zal daardoor anders zijn dan u gewend bent, daarover leest u aan het eidne van dit bericht meer.

Voor het bijwonen van kerkdiensten moet men zich aanmelden bij de scriba via scriba@pknkoudekerk.nl . In een antwoord zal worden aangeven voor welke dienst men is ingedeeld.


Videoverbinding

Vanaf zondag 14 juni 2020 is het mogelijk om vanuit huis niet alleen naar de kerkdienst te luisteren maar ook naar de kerkdienst te kijken via een videoverbinding. Er is in beide kerken apparatuur geïnstalleerd die het mogelijk maakt om de kerkdienst via een videoverbinding te volgen. De camera is gericht op het liturgisch centrum en u kunt dus zien wat daar gebeurt.

De videoverbinding loopt via de website kerkdienstgemist.nl. Als u de dienst wilt volgen via uw smartphone, tablet of Ipad kunt u de app Kerkdienst Gemist installeren.  Zowel op de website als in de app kunt u onze kerken vinden als u zoekt op Koudekerk aan den Rijn. U kunt tijdens de dienst live meekijken maar u kunt de dienst ook op een later tijdstip terug kijken.

Link naar alle kerkdiensten van onze gemeente:https://kerkdienstgemist.nl/stations/2114-PKN-Koudekerk-aan-den-Rijn 

 


Meeluisteren

Ook kunt u onze kerkdiensten beluisteren via Kerkomroep.nl. Het kan zijn dat het even duurt voor de kerkomroepuitzending opstart (omdat er meer mensen inloggen dan de site aan kan). Maar uiteindelijk kan men, misschien op een (iets) later tijdstip de hele dienst wel beluisteren.

Link naar alle kerkdiensten van onze gemeente:https://www.kerkomroep.nl/

 


Meer informatie rondom het bijwonen van de kerkdiensten

We mogen vanaf 1 juli meer mensen ontvangen, de schatting is zo’n 60 a 70 gemeenteleden per kerkdienst. Voor wat betreft het aanmelden volgen we het landelijk advies, dat wil zeggen dat we u ook in juli vragen  om u vooraf aan een kerkdienst aan te melden bij de scriba via scriba@pknkoudekerk.nl

 

Rondom de kerkdienst houden we ons aan onderstaande algemene huisregels:

 • Mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis, ook hun huisgenoten blijven thuis.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Geen garderobe. De jassen worden aan de stoelen gehangen of op de schoot gehouden.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 

Binnenkomst van de kerk en kerkzaal:

 • De deuren van de hoofdingang zijn geopend
 • Bij de hoofdingang staat op een tafeltje een desinfecterend middel.
 • Coördinatoren wijzen de plaatsen aan.

 

Verlaten van de kerk:

 • Het kerkgebouw wordt via de zijingang verlaten.
 • Coördinatoren geven aan hoe mensen de zaal verlaten en opstopping wordt vermeden.
 • Ook buiten zorgen we ervoor dat we anderhalve meter afstand aanhouden.

 

Collecteren:
Voor de collecte staan 2 schalen bij de twee zij-uitgangen.

 

Kinderoppas en kindernevendienst:
In de maanden juni, juli en augustus kan het regelen van oppas en kindernevendienst per kerkdienst worden overwogen. In ieder geval is er op de laatste zondag van de maand kindernevendienst en oppas.

 • Zondag 26 juli
 • Zondag 30 augustus

Uitgebreide informatie over bovenstaande kunt u teruglezen in het Gebruiksplan-Brugkerk en het Gebruiksplan-Ontmoetingskerk