Home » Blog » Nieuws » Onze diensten tijdens Pasen 2021

Onze diensten tijdens Pasen 2021

Geplaatst in: Nieuws

Licht dat terugkomt

Twee jaren op een rij niet samen Pasen kunnen vieren in de kerk. Dat doet pijn. Net als alle andere dingen die we missen… Maar Pasen is het feest van het licht dat niet gedoofd kan worden, van liefde die altijd blijft, van steeds weer nieuwe hoop. Laten we probe­ren om op het Paasfeest die hoop uit te stralen. En er is ook reden om weer wat hoopvoller te zijn. Van veel tachtig­plussers horen wij dat zij al minstens één keer gevaccineerd zijn. De eerste stap op weg naar een leven met minder beperkingen.

 

Stille Week

In de Stille Week voelen wij ons verbonden met Jezus als Hij de weg van het lijden gaat.

  • Op woensdag 31 maart kunt u kijken naar de laatste in de serie oecume­nische bezinningen in de Veertigda­gentijd. Deze keer met pastor Laurien.
  • Op de Witte Donderdag laten wij ons met Jezus’ leerlingen voeden door zijn liefde die tot het uiterste gaat. Wij nodigen u ook weer uit om thuis de Maaltijd mee te vieren.
  • Op de Goede Vrijdag worden we stil als we horen hoe Jezus wordt gekruisigd. In de kerk worden de kaarsen gedoofd.
  • Tijdens de Paaswakeviering op zater­dag halen we het licht van Pasen alvast naar ons toe. U zou thuis ook een kaars kunnen klaarzetten en die kunnen aansteken als de nieuwe Paaskaars de kerk is ingedragen. We vragen u ook om een schaaltje met water gereed te houden.

De uitzendingen van de Stille Weekvieringen worden uitgezonden vanuit de Brugkerk. De aanvangstijd van alle drie de vieringen is 19.30 uur. Dat hebben we zo besloten omdat dan mogelijk de avondklok nog van kracht is.

 

Paasfeest

“Het wonder van het leven”: dat is het thema van de Paasviering op eerste Paasdag 4 april. Er zal muziek zijn van het orgel, bespeeld door Lennard Esveld, én van de viool van mevrouw Nuno Malajuwara. Marjan en Jan zullen voor ons zingen. En uw beide pastores gaan samen voor. En ook mag er op het Paasfeest een kindje worden gedoopt: Julia Jacque­line, de dochter van Gert en Iris en het zusje van Féline. In de oude kerk was Pasen hét mo­ment waarop er werd gedoopt (zie Brief van de maand). Als u een wens aan de dopeling en haar ouders wilt meegeven, dan kunt u die bij dominee Willem in de bus doen.

 

Onze diensten tijdens Pasen

  • Zondag 28 maart – Palmzondag in de Brugkerk om  10.00 uur met Ds. W. Biesheuvel
  • Donderdag 1 april – Witte Donderdag in de Ontmoetingskerk om 19.30 uur met Ds. W. Biesheuvel/Stille Week-commissie, Viering van het Heilig Avondmaal
  • Vrijdag 2 april – Goede Vrijdag in de Ontmoetingskerk om 19.30 uur met Pastor L.J. Hoogerwerf/Stille Week-commissie
  • Zaterdag 3 april – Stille Zaterdag in de Ontmoetingskerk om 19.30 uur met Ds. W. Biesheuvel/Stille Week-commissie
  • Zondag 4 april – Eerste Paasdag in de Ontmoetingskerk om 9.45 uur met Ds. W. Biesheuvel/Pastor L.J. Hoogerwerf, Paasviering met voorafgaand muziek

 

Kijk mee via kerkdienstgemist.nl

 

 

 

 

Geplaatst: 20 maart 2021