BBQ gezellig mee op 28 juni 2024

Geplaatst in: Nieuws

Gemeente BBQ!

 

De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar weer een lekkere en ge­zellige barbecue voor alle leden van onze gemeente. U / je bent van harte welkom op vrijdag 28 juni 2024, van 17:00 – 21:00 uur bij en in Onder Dak.

Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om de zomer te vieren. We hopen op een grote deelname.

De kosten bedragen € 15,- per per­soon en voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis.

Opgeven:

  • Mail naar bbq@pknkoudekerk.nl met ver­melding van het aantal personen
  • Bel naar Ber Spil, 06 2803 5738.
  • Aanmelden kan tot uiterlijk 25 juni a.s.

 

Met hartelijke groet namens de activiteitencommissie,

Leen Verhagen.

 

P.S.

Vorig jaar heeft een gemeentelid het vlees voor de BBQ gesponsord. Als iemand dit jaar een sponsorbij­drage zou willen geven dan wordt dat uiteraard erg gewaardeerd.

 

 

 

Geplaatst 19 mei 2024

Fiets mee! – 25 mei 2024

Geplaatst in: Nieuws

 

We brengen op zaterdag 25 mei a.s. een bezoek aan de Groene Kathedraal in Hazerswoude-Dorp!

 

We verzamelen om 13.00 uur bij het Anker in Hazerswoude-Rijndijk.

Na een fietstocht van ong. 17 km be­reiken we onze bestemming. Ter plekke wordt een activiteit georga­niseerd, waarbij enige Bijbelkennis noodzakelijk is.

Na afloop gaan we (op eigen kosten) iets gebruiken bij een horecagelegenheid in de omge­ving en fietsen we via de kortste weg terug.

Als u wel de Kathedraal wilt bezoeken, maar niet wilt fietsen, kunt u met de auto komen. Parkeren kan in de berm.

 

Adres:

Groene Kathedraal: Burg. Ten Heuvelhofweg 23, Hazerswoude-Dorp.

Opgeven graag vóór 20 mei via jaar­themagroep@pknkoudekerk.nl

 

 

 

Geplaatst: 5 mei 2024

Vier mee! 8 mei 2024

Geplaatst in: Nieuws

 

‘Ga mee!’, ons jaarthema, nodigt uit om allerlei dingen samen te doen en te beleven.

Nu is een feest bij uitstek een gelegenheid om samen te vie­ren. Een feestje in je eentje is geen feest.

Vandaar de uitnodiging aan iedereen: vier een gezellige avond met ons mee op weg naar Hemel­vaartsdag.

Aangezien een wolk een belangrijke rol speelt bij Hemelvaart, zijn wolken het thema van de avond.

Denk aan licht en luchtig, in muziek, in een hapje en een drankje en in een leuke quiz.

 

Vier mee!

U bent van harte welkom op 8 mei vanaf 19.30 in Onder Dak.

 

 

 

Geplaatst: 4 mei 2024

 

Brief van de maand – mei 2024

Geplaatst in: Nieuws

 

Afkomst en geloof

Als je, zoals ondergetekende, dage­lijks het journaal kijkt, word je tegen­woordig getroffen door indringende beelden. De journalisten staan er bo­venop, met alle gevaren van dien. De klimaat- en migratieproblemen val­len, hoewel ze niet mis zijn, in het niet vergeleken met de problemen in de oorlogsgebieden. Wat nog het meest aangrijpend is, zijn de beelden van gewonde of gestorven kinderen. Wat voor een toekomst hebben kin­deren in gebieden als Soedan, Gaza of in sommige gebieden van Oekra­ïne? Waarom wordt een kind daar geboren met zo weinig toe­komst­perspectief en niet hier in het veilige Nederland? Waarom werd ik hier ge­boren en niet daar? Zit hier een be­doeling achter?

Allemaal vragen die niet zo gemak­kelijk beantwoord kunnen worden (of überhaupt misschien helemaal niet beantwoord kunnen worden…). Maar ik worstel er wel mee. Zo ook met de aanhef van deze Brief van de Maand. Heeft onze afkomst met ons geloof te maken? Stel dat onze wieg in Indonesië stond (moslim percen­tage 87%), zouden wij dan nu naar de moskee gaan i.p.v. naar de kerk?

Mijn geloof is in ieder geval sterk beïnvloed door mijn afkomst. Mijn grootouders en ouders waren over­tuigde christenen en hebben er alles aan gedaan om dit over te brengen. Mijn grootvader, van vaders kant, waar ik naar vernoemd ben, woonde in Den Ilp en was een aardige man met veel humor waar ik graag lo­geerde toen ik klein was. Hij had daar een boerderijtje waar het goed toeven was. Als kind praatte je niet over vroeger maar genoot je van het moment. Toen ik jaren later wat stamboomonderzoek deed, kwam ik erachter dat hij zijn moeder op één­jarige leeftijd verloor en zijn vader, die weer hertrouwd was, op negen­jarige leeftijd. Hij groeide op met zijn twee jaar ouder broertje met een “nieuwe moeder en nieuwe vader” in armelijke omstandigheden. Maar daar praatte hij nooit over, hij keek alleen maar vooruit! Toch denk ik dan dat zulke ervaringen en zware leefomstandigheden ook invloed hebben op je geloof. Die mensen waren sterk afhankelijk van bijvoor­beeld het weer. Slechte oogst bete­kende honger en weinig inkomsten. Dan wil je wel op je knieën om Gods hulp te vragen!

Zouden de, vergeleken met vroeger, sterk verbeterde omstandigheden van nu ons soms beïnvloeden? Be­wust of onbewust? Denken wij er nog aan dat het weer oogsten kan vernietigen of dat er andere rampen kunnen gebeuren? Zijn wij wel dank­baar genoeg met alles wat we nu hebben? Gaan wij nog op onze knie­ën?

De coronatijd ligt al weer een poosje achter ons. Een tijd waarvan veel mensen dachten dat dit een wake-up call was. Hierdoor zouden veel men­sen wel veranderen dachten wij. Ik ben bang dat velen deze tijd alweer diep weggestopt hebben.

Geen leuk stukje merk ik, maar ik wil mezelf er graag toe aanzetten om el­ke dag God te danken voor alles wat wij ontvangen en Hem te vragen om vrede in de wereld. Ook ben ik dank­baar dat ik zulke fijne grootou­ders en ouders heb gekregen die mij zijn voorgegaan en door hun manier van leven het goede voorbeeld hebben gegeven.

 

Rien van Zanten

 

 

 

Geplaatst 3 mei 2024

1 2 3 4 139