Kindervoorstelling cabaretier Ruurd Walinga – 16 oktober 2022

Geplaatst in: Nieuws

Cabaretier Ruurd Walinga speelt op zondagmorgen 16 oktober om tien uur zijn kindervoorstelling Ik timmer erop los” in de Brugkerk aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan de Rijn.

Wie een gewone kerkdienst verwacht moet thuis blijven, maar wie eens iets totaal anders wil meemaken in de kerk waarbij kinderen een hoofdrol spelen, moet vooral komen naar deze gratis toegankelijke kindershow. Overigens ook voor volwassenen is het een vermakelijk gebeuren.

De cabaretviering gaat over het thema boosheid en verdriet en duurt circa een uur. Samen met de kinderen slaat de cabaretier er in het begin van het programma stevig op los, legt hij uit wat het is om een boze bui te hebben, gaat hij stampvoeten en met tanden knarsen, maakt hij een boosheids-top-vijf en houdt hij een wedstrijd boos gezicht maken.

Ruurd Walinga speelt een jongetje dat terecht en onterecht ergens de schuld van heeft gekregen en opgesloten zit in het schuurtje van zijn nep-vader. In het tweede deel ontdekt hij dat de hoofdpersoon van de Bijbel ook onterecht werd beschuldigd en straf kreeg en zelfs ook wel eens boos was. De show krijgt halverwege een bijzondere wending en in plaats van boosheid overheerst dankbaarheid. Hoe dat kan?

In het stuk zitten diverse liedjes waarbij de kinderen allemaal gebaren kunnen maken. De show is geschikt voor kinderen van de basisschool. Maar ook voor hun (groot)ouders is het grappig om te volgen. Ouderen horen vaak de Blijde Boodschap op een manier zoals ze nog nooit hebben gehoord.

Ruurd Walinga is de meest gevraagde christelijke cabaretier van Nederland en treedt op in allerlei kerken en gemeenten. Met twaalf programma’s voor jong en oud probeert hij het evangelie op een speelse, confronterende en verrassende manier over te brengen.

 

Www.waterinwijn.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst: 29 september 2022

Ontmoetingskerk verkocht – september 2022

Geplaatst in: Nieuws

 

Hier volgt een belangrijke boodschap voor de Protestantse Gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk.

De kerkenraad heeft op donderdag 22 september unaniem ingestemd met het advies, uitgebracht door het college van kerkrentmeesters, om het Ontmoetingskerk-complex te verkopen aan dhr. John de Wit. Dhr. de Wit zal de Ontmoetingskerk gaan gebruiken ten behoeve van een Regionaal Uitvaartcentrum. Het is te verwachten dat in de toekomst enige bebouwing aan de achterkant van het complex gerealiseerd zal worden.

Verdere details zullen op de aangekondigde gemeenteavond van 20 oktober aanstaande worden verstrekt.

Geplaatst: 29 september 2022

Brief van de maand – september/oktober 2022

Geplaatst in: Nieuws

 

Samen verder

 

“Zo gingen die twee samen verder.” Woorden die tweemaal (Genesis 22:6 en 8) klinken in een beklem­mend Bijbelverhaal.

Woorden waaronder zich heftige emoties verbergen. De oude Abra­ham is op weg met “zijn enige kind van wie hij zoveel houdt”. Hij is op weg om Isaak te gaan offeren. Een opdracht van God. Of toch niet?

Abraham heeft opnieuw die stem verstaan die hem al veel vaker op de weg naar de toekomst heeft gezet. Maar nu lijkt God te willen dat hij een dikke streep door zijn eigen toe­komst zet. Abraham twijfelt -voor het eerst?- aan zijn altijd zo rotsvas­te geloof. Verlangt God dit wel echt van hem? Als Isaak hem vraagt waar het lam is dat vader en hij zullen gaan offeren geeft Abraham een ontwijkend antwoord: “God zal zich zelf van een offerlam voorzien.”

En de jonge Isaak? Hij stelt dus een vraag bij waar zijn vader mee bezig is. Heeft hij een vermoeden van wat hem boven het hoofd hangt? Toch neemt hij genoegen met Abrahams antwoord. Hij heeft vertrouwen in de levenservaring van zijn vader. Hij gelooft dat Abraham weet wat hij doet.

“Zo gingen die twee samen verder.” Abraham met lood in de schoenen. Allebei met vragen. En toch willen ze allebei niet twijfelen. Abraham niet aan Gods stem. Isaak niet aan zijn vader.

 

Wij weten dat het verhaal goed af­loopt. Dat Abraham terecht twijfel­de. Dat Isaak een terechte vraag stel­de. Dat de Ene die werkelijk God is geen kindoffers of andere onmoge­lijke dingen van mensen vraagt.

Maar de reden dat ik in deze Maandbrief met dit verhaal kom is die ene herhaalde zin. Die vertelt hoe een oude man en zijn jonge zoon, allebei met hun eigen vragen en hun eigen hoop, toch samen de weg blijven gaan.

Met Abraham geloven wij in de kerk dat Gods stem ons op weg zet naar een goede toekomst. Maar anders dan Abraham krijgen wij een nieuwe generatie niet meer met ons mee. Dat leidt tot de vraag of er nog toe­komst is voor onze kerk. En gecon­fronteerd met steeds meer ongeloof om ons heen beginnen wij ook te twijfelen aan ons eigen geloof. Wel­licht voelen we ons een beetje in de steek gelaten door God zelf. Waar­om laat Hij ons deze weg gaan van geïsoleerd komen te staan en kerk­gebouwen opofferen?

In de maand oktober zal een project worden geïntroduceerd dat aan (al­le) gemeenteleden van boven de 50 vraagt om in gesprek te gaan met iemand van onder de 50. En dan gaat het niet om een gesprek alleen over het weer of voetballen of de gasprij­zen. De bedoeling is ook dat u vraagt naar wat die ander bezielt. En dat u iets vertelt over wat uzelf wel en niet gelooft.

Nu hoor ik al allerlei bezwaren opko­men: “Dat kan ik niet” en “Zitten jon­ge mensen daar wel op te wachten?” Over dat niet kunnen: u wordt niet zomaar op pad gestuurd. We gaan die gesprekken samen voorbereiden en u krijgt ook richtvragen mee.

En of jongeren open zullen staan voor een gesprek? Een aantal onge­twijfeld niet. Toch vermoed ik dat heel veel jonge en trouwens ook ou­dere mensen een beetje lijken op de jonge Isaak. Zoals Isaak niet snapt waar zijn vader mee bezig is, hebben zij dat bij ons geloof. Maar Isaak be­vraagt zijn vader. Evenzo zijn veel jongeren er toch nieuwsgierig naar hoe het kan dat mensen, die al lan­ger door het leven zijn gevormd dan
zij, kracht putten uit hun geloof.

Ik denk dat jongeren, niet anders dan wij, ook een zinvolle en beteke­nisvolle weg naar de toekomst zoe­ken. En ik geloof dat wij hen daar een beetje mee kunnen helpen als wij een beetje lijken op Abraham. Als wij met hen in gesprek gaan. Als wij onze eigen vragen niet wegstoppen, maar tegelijk wel iets van de hoop uitstralen die in ons is.

 

De weg die Abraham en Isaak samen gaan is niet eenvoudig. Voor allebei lijkt de toekomst op te houden. En toch verliezen ze niet de hoop dat ze nog een weg zullen vinden.

Is er toekomst voor de kerk? Ik ge­loof dat er hoop blijft als wij het ge­sprek durven aangaan met nieuwe generaties. En ik geloof ook dat God zelf zal voorzien in nieuwe vormen die zijn liefde voelbaar maken. Laten wij het niet opgeven om samen ver­der te gaan!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 22 september 2022

Kerken rond Rijn & Gouwe, een blad voor iedereen

Geplaatst in: Nieuws

 

Kerken rond Rijn & Gouwe is een medium om nieuws uit uw gemeente te delen met gemeenteleden.

Het blad valt elke twee weken op de mat bij 1700 adressen uit 9 kerkelijke gemeenten uit Alphen en omgeving.

Kerken rond Rijn & Gouwe is daarmee een blad dat 9 kerken met elkaar verbindt.

Het is belangrijk om aandacht aan dit platform te schenken.

 

 

Algemene doelstelling van het magazine

Kleine en grote verhalen verspreiden op het gebied van het kerkelijk leven in de regio, waaronder:

  • missionaire en oecumenische ontwikkelingen;
  • theologische perspectieven;
  • dialoog in en met de samenleving.

Daarnaast biedt Kerken rond Rijn & Gouwe een platform voor gemeenteberichten.

Verschijnt in Alphen aan den Rijn, Woubrugge, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Hoogmade.

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.kerkenrijnengouwe.nl

 

 

 

 

Geplaatst: 19 september 2022

1 2 3 4 110