Bazaar 2022 – Veiling en lotenverkoop!

Geplaatst in: Nieuws

Dit jaar is de Bazaar ook weer terug, maar wel in een andere uitvoering. Er komt geen rommelmarkt maar een veiling. Deze wordt gehouden op zaterdagmiddag 5 no­vember a.s.

Nu staat of valt het succes van een veiling met een aanbod van kwali­tatief goede kavels. Vandaar dat we vanaf deze plek een oproep doen voor het aanleveren van mooie ka­vels. Dat kunnen tastbare zaken zijn, zoals curiosa en antiek, modeltrei­nen, design, kunst, sieraden, instru­menten en apparatuur maar ook ‘diensten’ zoals gebruik van uw vakantiehuis, een maaltijd bij u thuis voor een kleine groep, tuinonder­houd, et cetera. Laat uw fantasie maar de vrije loop…. We willen hier­bij graag wel een paar dingen af­spreken:

U biedt uw kavel aan, tot 15 oktober, middels een e-mail naar bazaar@pknkoudekerk.nl. Daarin vermeldt u:

 • uw naam en telefoonnummer
 • een duidelijke omschrijving van hetgeen u aanbiedt, het liefst met een foto (voor de veiling­catalogus)
 • een minimale opbrengst; wordt dit bedrag tijdens de veiling niet geboden dan krijgt u de kavel re­tour. Er wordt per opbod geveild.
 • Er wordt geen levende have aange­boden.
 • Wij behouden ons het recht voor om aangeboden kavels te weigeren omdat ze niet passen in het beeld dat wij van een veiling hebben.
 • U kunt uw kavels aanbieden tot uiterlijk 15 oktober a.s., dit i.v.m. de tijd die nog nodig is voor het gereed maken van de catalogus.
 • Om logistieke redenen kunnen fy­sieke kavels pas in de week vooraf­gaande aan de veiling worden aan­geleverd. We nemen daartoe nog contact met u op.

Dus, heeft u iets waarvoor een ander wellicht bereid is om een flink be­drag neer te tellen, laat het ons dan weten!

Daarnaast zal binnenkort de loten­verkoop weer worden opgestart. Dat doen we net zoals eerdere jaren weer vanuit Onder Dak, op dinsdag­avond van 19:00-20:00 uur en don­derdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur. We starten dinsdag 27 septem­ber a.s. en gaan door tot en met dinsdag 1 november. De loten zijn vanaf 27 september ook te krijgen bij bakkerij Van Kempen aan de Prins Bernhardstraat in Koudekerk en bij Ale Langhout in Hazerswoude-Dorp (Ambachtsplein). Tevens zijn ze te bestellen door een mailtje naar bazaar@pknkoudekerk.nl te sturen. De loten kosten € 5,- per stuk.

Tijdens de lotenverkoop in Onder Dak kunt u ook uw boeken voor de boe­kenmarkt inleveren.

 

Daarnaast hebben we ook een oproep gedaan voor streekproducten, meer informatie vind je hier

 

Alvast bedankt,

namens de Bazaarcommissie,

Peter van Poelje

 

 

Geplaatst: 2 oktober 2022

Bazaar 2022 – streekproducten gezocht!

Geplaatst in: Nieuws

 

De ganzen komen weer uit het noorden… Dat betekent: de bazaar komt er weer aan.Sinds vorig jaar staan we met onze streekproducten, zeg maar gerust delicatessen, gezellig in één grote kraam met de oliebollenverkopers, nog steeds met het devies: “Heerlijk, Handig, Houdbaar”. Wat u daar kunt kopen, hangt af van UW inbreng. We hebben u nodig!

Mochten uw producten wat minder houdbaar zijn, maar te lekker om niet te maken, dan vinden ze een zeer gewaardeerde plaats in de koor­zaal bij een slokje drinken van welke aard dan ook.

Het ontegenzeggelijke culinaire ta­lent in onze gemeente schept ver­wachtingen. Vorig jaar heb ik een uitgebreid assortiment voorbij zien komen. Leef u uit in de keuken als het buiten toch akelig weer is. Ik denk dan aan heerlijke cake, koekjes, stroopwafels, boterkoek, borstplaat, pindarotsjes, cupcakejes, maar ook jam, vruchtensap, advocaat, stoof­peren…

En ook voor het creatieve talent waarmee kaarten worden gemaakt of sokken gebreid, mutsen gehaakt of nog iets anders, maken we plaats. (Misschien een extra paar sokken als de thermostaat een graadje lager staat?) Deze artikelen vallen beslist onder streekproducten, zeer houd­baar!

Alles wat u kunt bedenken, kunt u inleveren bij mij, in geval van etens­waren bij voorkeur verpakt, zodat er niemand anders meer met zijn vingers aan zit dan degene die het koopt en eet.

U kunt uw streekproducten afgeven op dezelfde plek als waar u de loten kunt kopen of afgeven bij de kraam op vrijdag 4 en zaterdag 5 novem­ber. U kunt ook bellen als u iets wilt maken dat u niet zelf kunt brengen, dan haal ik het bij u op. U hoeft niet heel veel te maken (ik besef dat het gas duur is); het zou het leukste zijn als veel mensen een beetje maken zodat we veel variatie en unieke pro­ducten hebben, die we in 2 dagen kunnen verkopen.

Tot slot wil ik u dan van harte uit­nodigen om te kijken naar (en na­tuurlijk te kopen van) alles wat er ligt in de kraam tijdens dit eerste week­end van november.

Lees hier meer over de veiling en lotenverkoop

 

Elsbeth Oosting,

 

 

 

Geplaatst: 2 oktober 2022

Berichten van het pastoresteam – oktober 2022

Geplaatst in: Nieuws

Goede start

Wij zien terug op een mooie start van het nieuwe seizoen. Wat een ge­luk dat we prachtig weer hadden voor de openluchtdienst op de boer­derij van Van Dorp aan de Galgweg. Wat fijn dat velen ook meededen met het na-programma. De sfeer was zeer relaxed.

Dank nog aan allen die meegeholpen hebben om de startzondag te organi­seren. Er waren allerlei dingen en dingetjes die geregeld moesten wor­den. Maar alle inzet leverde een hele mooie dag op!

 

Uitdagingen

Het nieuwe seizoen stelt ons ook voor uitdagingen.

Eén van die uitdagingen is om op een goede manier afscheid te nemen van één van onze prachtige kerkgebouw­en en om het andere om te vormen tot een huis waar we ons allemaal thuis kunnen voelen. Het moeilijke gebouwenvraagstuk heeft ons als gemeente lang bezig gehouden en ook veel energie ge­kost. Wij hopen dat er nu meer ruim­te zal komen om onze aandacht te richten op een andere eigenlijk nog veel grotere uitdaging: om als kerk een betekenisvolle rol te (blijven) spelen in onze dorpen. Hoe kunnen wij anderen en met name jongeren inspireren met de boodschap van Gods liefde voor mensen?

 

Mag ik even aanschuiven?

Wij zijn niet de enige kerkelijke ge­meente die in een ras tempo ver­grijst. Ja, er zijn ook kerken met (veel) meer jeugd. Maar wat in de ene plaats werkt om jonge mensen -soms voor even, soms langer- vast te houden werkt in andere plaatsen dan weer niet. Oftewel: het evange­lie doorgeven is een allesbehalve simpele uitdaging. En we moeten op­passen dat we niet zelf opbranden aan het organiseren van activiteiten die bijna niets opleveren. Toch mag dat ook geen reden zijn om het niet te proberen.

In de maand oktober zullen wij het project “Mag ik even aanschuiven?” bij u introduceren. Het is een project met een dubbel doel:

 1. Om zelf weer terug te gaan naar de bron van onze inspiratie: om met elkaar te praten over wat wij gelo­ven, maar ook over onze eigen vra­gen daarbij.
 2. Om allemaal met minimaal één jongere in gesprek te gaan over wat haar of hem inspireert en ook zelf te vertellen wat geloof voor jou bete­kent.

Dit project begint dus bij onszelf: met zelf nieuwe Geest-energie op­doen. En wij hopen dat u en ook wijzelf het daarmee aandurven om in gesprek te gaan met een jongere.

We willen ook echt de tijd nemen voor dit project: op 9 oktober zullen we er in de kerkdienst uitgebreid aandacht aan besteden en op 20 ok­tober tijdens de gemeenteavond. Vanaf november zullen we u uitnodi­gen om eerst met elkaar te spreken over geloof en inspiratie en krijgt u ook een instructie voor het in ge­sprek gaan met een jongere. Wij ho­pen dat er in het begin van het nieu­we jaar werkelijk een aantal gesprek­ken met jongeren zullen zijn. Wij sluiten niet uit dat u bij voorbaat al een beetje buikpijn krijgt van dit project. Dat u denkt: niks voor mij. Toch hopen wij dat u zult meedoen. Al is het alleen maar om voor uzelf opnieuw te bepalen wat geloof voor u betekent.

 

Vieringen

Vanaf zondag 2 oktober vinden alle kerkdiensten voorlopig weer plaats in de Brugkerk. Voor hoelang weten wij nog niet. Dat hangt af van de voortgang in het gebouwenproces. Er zal in de komende tijd niet meer op alle zondagen maar wel op vaste zondagen kindernevendienst en ook kinderoppas zijn. Deze zondagen zul­len duidelijk worden aangegeven in het Eredienstenrooster. Er staat per­manent een tafel achterin de kerk met een doos met tekenmateriaal en puzzels voor de kinderen. Op zonda­gen dat er geen nevendienst is kun­nen ze daaraan tijdens de preek zit­ten werken.

 

Over de komende zondagsvieringen:

 • In de kerkdienst op zondag 2 okto­ber mag Bas Vos bevestigd worden als pastorale ouderling. Bas was op de eerder daarvoor geplande zon­dag, 18 september, verhinderd.
 • Op zondag 9 oktober dus een dienst waarin wij het project “Mag ik even aanschuiven?” (zie boven) zullen introduceren. Wij hopen dat u erbij bent!
 • De dienst van zondag 16 oktober wordt een gezinsviering. In de dienst speelt Ruurd Walinga de voorstelling “Ik timmer erop los”. Aan de hand van de Bijbel komen de thema’s boosheid en verdriet ter sprake. De voorstelling is ge­richt op kinderen in de basisschool­leeftijd, maar ook leerzaam voor iedereen die al wat ouder is. Dus moeders en vaders, oma’s en opa’s, kom allemaal met je kin­deren en kleinkinderen! Voor de allerkleinsten is er oppas tijdens de gezinsviering.

 

Door de week

En dan zijn er nog onze doorde­weekse activiteiten:

 • De data van Soep & Praatje vindt u hier.
 • Ook in dit seizoen bent u weer uit­genodigd om mee te doen met christelijke meditatie. Dat is het on­der begeleiding en in stilte bij je laten binnenkomen van woorden uit de Bijbel. Het gaat er daarbij niet zozeer om het verstaan van die woorden met je hoofd maar met je hart. Let op: de christelijke meditatie zal even niet plaatsvin­den in de koorzaal. Dat is er een prachtige ruimte voor, maar wel met forse stookkosten. En zoals u weet vallen die stookkosten dit jaar nog veel hoger uit… Vandaar dat we op woensdag 28 september uit­wijken naar Onder Dak. We begin­nen om 20.00 uur. Maar het is fijn om daarvoor al even aan de stilte te wennen. Ook op woensdag 26 oktober is er christelijke meditatie. U hoort nog waar dan een stille plek voor ons vrij is.
 • Op zaterdag 1 oktober worden alle kinderen uitgenodigd om pannen­koeken te komen eten in Honswyc (17.00 uur) en aansluitend voor een leuk Kliederconcert (18.00 uur) in de Ontmoetingskerk. Verderop in deze Maandbrief vindt u een uitvoerig bericht hierover.
 • Op dinsdag 18 oktober om 20.00 uur kunt u weer Samen Bijbellezen in Onder Dak. We lezen over de profeet Elia, 1 Koningen 17.
 • Op donderdag 20 oktober om 20.00 uur is er een gemeenteavond in Honswyc. Twee belangrijke on­derwerpen staan op de agenda:
  1. De verkoop van de Ontmoe­tingskerk. Waarschijnlijk is daar­over dan meer bekend.
  2. Het project “Mag ik even aan­schuiven?” (zie boven). Wij hopen dat u er bent om mee te praten.

 

Hartelijke groet

Wij wensen u ook in de herfst warm­te en Geestkracht toe!

pastor Laurien Hoogerwerf en dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

 

 

Geplaatst: 1 oktober 2022

 

Kindervoorstelling cabaretier Ruurd Walinga – 16 oktober 2022

Geplaatst in: Nieuws

Cabaretier Ruurd Walinga speelt op zondagmorgen 16 oktober om tien uur zijn kindervoorstelling Ik timmer erop los” in de Brugkerk aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan de Rijn.

Wie een gewone kerkdienst verwacht moet thuis blijven, maar wie eens iets totaal anders wil meemaken in de kerk waarbij kinderen een hoofdrol spelen, moet vooral komen naar deze gratis toegankelijke kindershow. Overigens ook voor volwassenen is het een vermakelijk gebeuren.

De cabaretviering gaat over het thema boosheid en verdriet en duurt circa een uur. Samen met de kinderen slaat de cabaretier er in het begin van het programma stevig op los, legt hij uit wat het is om een boze bui te hebben, gaat hij stampvoeten en met tanden knarsen, maakt hij een boosheids-top-vijf en houdt hij een wedstrijd boos gezicht maken.

Ruurd Walinga speelt een jongetje dat terecht en onterecht ergens de schuld van heeft gekregen en opgesloten zit in het schuurtje van zijn nep-vader. In het tweede deel ontdekt hij dat de hoofdpersoon van de Bijbel ook onterecht werd beschuldigd en straf kreeg en zelfs ook wel eens boos was. De show krijgt halverwege een bijzondere wending en in plaats van boosheid overheerst dankbaarheid. Hoe dat kan?

In het stuk zitten diverse liedjes waarbij de kinderen allemaal gebaren kunnen maken. De show is geschikt voor kinderen van de basisschool. Maar ook voor hun (groot)ouders is het grappig om te volgen. Ouderen horen vaak de Blijde Boodschap op een manier zoals ze nog nooit hebben gehoord.

Ruurd Walinga is de meest gevraagde christelijke cabaretier van Nederland en treedt op in allerlei kerken en gemeenten. Met twaalf programma’s voor jong en oud probeert hij het evangelie op een speelse, confronterende en verrassende manier over te brengen.

 

Www.waterinwijn.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst: 29 september 2022

1 2 3 4 110