Thema-avond “Speel mee!”- 18 december 2023

Geplaatst in: Nieuws

 

Op maandagavond 18 december is er om 20.00 uur in Onder Dak een thema-avond onder de titel “Speel mee!”

Omdat het bijna Kerst is gaan we aan de slag met het Kerstevangelie zoals Lucas het heeft opgetekend. We gaan niet letterlijk toneelspelen, maar we proberen ons wel te verplaatsen in de hoofdrolspelers: Jozef, Maria, hun Kind, de engel(en), de herders. Hoe hebben zij de gebeurtenissen in die wonderlijk nacht ervaren?

We worden op deze avond begeleid door dominee Ellis Ezinga.

Komt u / kom jij ook?

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst: 1 december 2023

Adventsproject 2023 – Weet jij hoe laat het is?

Geplaatst in: Nieuws

 

Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen in de adventstijd zijn nog een beetje extra bijzonder. Dan leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Met de kinderen kunt u dit doen met ons adventsproject. Dit jaar met als thema: ‘Weet jij hoe laat het is?’

Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol: hoe lang duurt het nog? Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien hoever de tijd gevorderd is. Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of je verwachting al bijna vervuld wordt. De Bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruit-ziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.

Klok als projectverbeelding in de kerk

De verwachting en de tijd worden in de kerk zichtbaar gemaakt met een grote klok. Aan het begin van de adventstijd is het een gewone klok, met een wijzerplaat met wijzers. Maar in de loop van de adventstijd verschijnen verhalen op de wijzerplaat. Die verhalen laten zien hoe laat het is: ze maken duidelijk dat de Heer niet ver weg is.

Geplaatst: 25 november 2023

(N)U zijt wellekome – bij dorpsgenoten thuis – december 2023

Geplaatst in: Nieuws

 

Een levende adventskalender. Op een aantal dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de protestante Gemeente en RK parochiekern van Hazerswoude – Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zoveel woorden gezegd worden. Er zijn op diverse adressen families waar de deur gastvrij voor u open gaat.

Soms moet u er een stukje voor gaan fietsen of lopen of het is gewoon bij u in de straat.

Hartelijk welkom tussen 10.00 uur en 11.30 uur bij :

Maandag 4 dec. Fam. Fraanje – Saturnusplein 6 Hazerswoude

Dinsdag 5 dec. Fam. Kaptein – Lagewaard 6 Koudekerk

Woensdag 6 dec. Fam. Tineke Heemskerk – Rijndijk 201 Hazerswoude

Donderdag 7 dec. Fam. De Regt – Lagewaard 75 A Koudekerk

Vrijdag 8 dec. Fam. Overes – Ridderhoflaan 67 Koudekerk (bij deze familie moet u een klein trapje op)

 

Maandag 11 dec. Kerkelijk centrum Onder Dak – Dorpsstraat 55 Koudekerk

Dinsdag 12 dec. Fam. Strijk Nic Beetstraat 29 – Hazerswoude

Woensdag 13 dec. Fam. Thijs en Vera Ammerlaan van Saase – Rijndijk 87 Hazerswoude

Donderdag 14 dec. Fam. De Vogel – De Til 34 Koudekerk

Vrijdag 15 dec. Fam. Peelen – Rhijnenburgerlaan 58 Hazerswoude

 

Maandag 18 dec. Fam. Peters – Lagewaard 40 A Koudekerk

Dinsdag 19 dec. Fam. De Boer – Rijndijk 111 Hazerswoude

Woensdag 20 dec. Cor Slagt en Tineke Brouwer Ridderhoflaan97 Koudekerk

Donderdag 21 dec. Fam. Biesheuvel – Ezinga – Watermanshof 8 Hazerswoude

Vrijdag 22 dec. Fam. de Wit – Koers – Burmadeweg 8 Hazerswoude

 

 

Geplaatst: 25 november 2023

Toekomst delen – update november 2023

Geplaatst in: Nieuws

Transformatie Brugkerk

Na al het slopen en graven van de af­gelopen maanden kunnen we mel­den dat we eindelijk gestart zijn met het opbouwen. Vanaf nu gaat het al­leen maar mooier worden en daar zijn we wel aan toe. De eerste laag schuim­beton is aangebracht en dat be­tekent dat we weer met mooie schoe­nen aan de kerk in kun­nen, maar dan wel met stalen neu­zen voor de veiligheid. Schuimbeton is overigens wonderlijk spul, als je er plastic omheen doet, kun je er mee gaan varen. Liefhebbers voor een paar kuub schuimbeton kunnen zich melden bij het kernteam.

Naast het bouwen, wordt er ook van alles voorbereid en in deze Maand­brief lichten we de plannen toe op het gebied van ‘beeld en geluid’.

Zoals u de laatste tijd gemerkt zult heb­ben, gaat het met ‘beeld en ge­luid’ niet altijd vanzelf. Het ene mo­ment is er een mengpaneel stuk en ha­pert het geluid of gaat het rond­zingen en op een ander mo­ment is er geen beeld op het grote scherm. Vervelend voor de mensen in de kerk en de mensen die de dienst thuis volgen, maar minstens zo ver­ve­lend voor de mensen die hun best doen om alles te regelen en aan te sturen. Best wel frustrerend als de middelen het af laten weten, je bent dan machteloos en iedereen in de kerk kijkt dan naar achteren om te zien wie er achter de knoppen zit.

Een garantie voor het vlekkeloos wer­ken van dergelijke technieken be­staat niet, maar we doen er alles aan om dat straks in de Brugkerk te benaderen en tevens het gebruiksge­mak te vergroten. Allereerst is de fir­ma Schaapsound ingehuurd om ad­viezen te geven en een plan op te stel­len. Vervolgens is er contact ge­weest met leden van het beamer­team etc. om wensen op dit gebied aan te geven. Dit alles heeft, samen met de visie van de architect, geleid tot het huidige plan.

In het huidige plan, en dat wijzigt niet meer, worden de beide kolom­banken twee kolommen naar achte­­ren verplaatst. De bediening van het ‘beeld en geluid’ zal dan plaats­vin­den vanuit de kolombank aan de kant van de polder. Overwogen is nog om een soort geluidsdichte stu­dio te maken op de nieuwe zolder naast het orgel, maar vanuit gebruik had dat niet de voorkeur. Om vol­doen­de ruimte te hebben voor de apparatuur en de bediening, zal de kolombank in iets ruimere vorm te­rug­komen. Er is dan ruimte voor drie personen, namelijk: voor de pre­sen­taties, voor ‘beeld en geluid’ en voor de koster. Alles wordt centraal aan­ge­stuurd en dat is ook praktisch bij gelegenheden waarbij één per­soon al­les zal moeten bedienen.

Het gebruiksgemak, en daarmee ook de kwaliteit voor de kijkers en de luis­te­raars, wordt verhoogd door het toepassen van moderne apparatuur. Er komen drie beeldschermen zodat al­les overzichtelijk aangestuurd kan wor­den. De beelden van de drie ca­mera’s in het gebouw worden op het scherm getoond en via een touch­screen aangestuurd. Je kunt dan ge­makkelijk draaien en zoomen en op het scherm zien wat er in beeld gaat komen zodra je de bewuste ca­mera selecteert. Ook de verlichting wordt cen­traal aangestuurd. Er ko­men ar­ma­turen voor de verlichting ‘op de werkvloer’, voor de ver­lichting op het podium, voor het aanlichten van de kap en de mooie details in de kerk. Deze verlichtingen zijn ook te dim­men en om niet te verzanden in ein­deloze instellings­mogelijkheden, worden vaste instel­lingen gepro­gram­­meerd. De koster, of een ande­re gebruiker, kan dan al­tijd terugval­len op een basisin­stelling.

U zult begrijpen dat dit alles nogal wat inleving en oefening gaat vragen van iedereen die er mee te maken gaat krijgen. Alle ‘belanghebbenden’ zijn in oktober uitgenodigd voor een toelichting op de plannen en de laat­ste stand van zaken en hebben de gelegenheid gehad om vragen te stel­len. Op deze bijeenkomst waren maar liefst 16 vrijwilligers aanwezig!

Vragen kunt u stellen via het be­ken­de e-mailadres, of gewoon aan ie­mand van het kernteam.

 

Met vriendelijke groet

namens het kernteam,

Jan Dirk Reijneveld

 

Hieronder een aantal foto’s van de afgelopen tijd:

 

 

 

 

 

Geplaatst: 12 november 2023

1 2 3 4 130