Toekomst delen update april 2023

Geplaatst in: Nieuws

In de vorige maandbrief schreven wij dat het onderzoek naar de construc­tie van de vloer een tegenvallend resultaat opleverde. De ondersteu­ning van de vloer blijkt onvoldoende te zijn, waardoor bij de verbouwing een reëel risico op scheurvorming of breuk bestaat. … Lees Meer

Diensten rondom Pasen 2023

Geplaatst in: Nieuws

Er worden verschillende diensten georganiseerd rondom Pasen en iedereen is van harte welkom!           Geplaatst: 4 april 2023  

Brief van de maand – april 2023

Geplaatst in: Nieuws

  Herinner je je doop Op het Paasfeest mag in de Ont­moetingskerk een klein mensje wor­den gedoopt. De kinderdoop illus­treert dat God onvoorwaardelijk kiest voor ons. Lang voordat wij, aarzelend vaak, kiezen voor Hem. In de beginjaren van de kerk … Lees Meer

Filmavond 31 maart 2023 – The Hundred-Foot Journey

Geplaatst in: Nieuws

  We organiseren weer een filmavond! ‘The Hundred-Foot Journey’ Het verhaal van een Indiase familie die naar Frankrijk vlucht en probeert daar een plekje te veroveren. Hassan Kadam is een culinair genie. De Kadam familie, onder leiding van Papa, is … Lees Meer

Sobere maaltijd – 14 maart 2023

Geplaatst in: Nieuws

Ook in 2023 organiseert de Raad van Kerken tijdens de Veertigdagentijd een sobere maaltijd. En wel op dinsdag 14 maart vanaf 18.00 uur in Onder Dak. Dit jaar samen met het protestante Soep & Praatje. Tijdens de maaltijd zullen we … Lees Meer

Bericht vanuit de Diaconie – maart 2023

Geplaatst in: Nieuws

Hulp aan Kayayei meisjes in Kumasi (Ghana) Geraldine van der Meer kwam op zondag 22 januari het collectedoel toelichten. Met behulp van zelfgemaakte foto’s bracht zij de Kayayei meisjes voor het voetlicht. Via de collecte en de bank kwam € … Lees Meer

Digitale bezinning in de vastentijd – maart 2023

Geplaatst in: Nieuws

In de 40 dagentijd komt driemaal een digitale 40-dagenbezinning online. De video’s zijn van onze pastores Hoogerwerf, Biesheuvel en Lâm Thê Nguyên.         Meer video’s van onze gemeente zijn te zien op: https://www.youtube.com/   Geplaatst: 1 maart … Lees Meer

Toekomst delen – update februari 2023

Geplaatst in: Nieuws

  In de maandbrief van 3 december 2022 schreven wij dat in januari 2023 de constructie van de vloer zou worden onderzocht om risico’s tijdens de uitvoering te beperken. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Met een aantal vrijwilligers is een … Lees Meer

Palmpasen stokken versieren op 2 april 2023

Geplaatst in: Nieuws

Er is kindernevendienst op de zondagen 26 februari –19 maart –2 april (Palmpasen) – 9 april (Pasen) – 23 april – 14 mei – 28 mei. Er is in de 40-dagentijd dit jaar geen Paasproject.   Wel gaan we tijdens … Lees Meer

1 6 7 8 9 10 11 12 56