Wereldgebedsdag 2024 – 1 maart 2024

Geplaatst in: Nieuws

De Wereldgebedsdag wordt gehou­den op vrijdag 1 maart. Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis! Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt is het feit dat … Lees Meer

Berichten vanuit de Diaconie

Geplaatst in: Nieuws

Voedselbank Op 1 en 2 december is er bij Hoogvliet te Koudekerk ad Rijn een inzameling voor de Voedselbank. Deze actie wordt door de Voedselbank Alphen aan de Rijn en omstreken georganiseerd maar kan op onze ondersteuning rekenen. U wordt … Lees Meer

Brief van de maand – oktober 2023

Geplaatst in: Nieuws

Levensdoel U weet, ons jaarthema heet: ‘Ga mee!’. Er zijn door de jaarthemagroep vervolgens enkele thema-avonden belegd. De eerste heette ‘Denk mee!’. Op deze thema-avond hebben we ook gesproken over ons levensdoel. Wat is ons levensdoel? Daar werd ik compleet … Lees Meer

Bazaar 2023 – 10 en 11 november

Geplaatst in: Nieuws

De Bazaar is natuurlijk allang genoteerd in uw agenda: vrijdag 10 en zaterdag 11 november a.s. Zoals eerder gemeld kunnen we niet beschikken over de Brugkerk maar zullen de binnenactiviteiten in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk plaatsvinden. In een overzichtelijk … Lees Meer

Sirkelslag Young – 27 oktober 2023

Geplaatst in: Nieuws

Ook dit jaar doen we weer mee met Sirkelslag! Sirkelslag is een hip, modern spel tussen allerlei kerkelijke jeugdgroepen uit heel Nederland. Het is een online spel, dat we via internet spelen op vrijdagavond 27 oktober a.s Het thema is … Lees Meer

Toekomst delen update juni 2023

Geplaatst in: Nieuws

De afgelopen maand is het orgel in­gepakt en zijn de diverse voorberei­dende werkzaamheden voor de her­inrichting voortgezet. In overleg met de aannemer wordt bezien hoe door extra zelfwerkzaamheid kosten ver­der kunnen worden bespaard. Daar­door hopen wij van het oorspronke­lijke ontwerp … Lees Meer

Bazaar 2023

Geplaatst in: Nieuws

We zijn natuurlijk allemaal ontzet-tend benieuwd hoe de Brugkerk er uitziet als de verbouwingswerkzaam¬heden zijn afgerond. Het is nu al wel duidelijk dat op de “normale” bazaardatum van begin november het verbouwingswerk nog niet achter de rug is. Gelukkig kan … Lees Meer

Berichten vanuit de Diaconie – juni 2023

Geplaatst in: Nieuws

AH is Hoogvliet geworden Op de Hoogvlietkassabonnen staan achterop zegeltjes. Een spaarkaart met 12 zegeltjes is goed voor een gratis product. De diaconie is zowel blij met de zegels als de spaarkaar­ten. U kunt ze in de collectezak doen of … Lees Meer

1 2 3 4 15