Toekomst delen update juni 2023

Geplaatst in: Nieuws

De afgelopen maand is het orgel in­gepakt en zijn de diverse voorberei­dende werkzaamheden voor de her­inrichting voortgezet. In overleg met de aannemer wordt bezien hoe door extra zelfwerkzaamheid kosten ver­der kunnen worden bespaard. Daar­door hopen wij van het oorspronke­lijke ontwerp … Lees Meer

Bazaar 2023

Geplaatst in: Nieuws

We zijn natuurlijk allemaal ontzet-tend benieuwd hoe de Brugkerk er uitziet als de verbouwingswerkzaam¬heden zijn afgerond. Het is nu al wel duidelijk dat op de “normale” bazaardatum van begin november het verbouwingswerk nog niet achter de rug is. Gelukkig kan … Lees Meer

Berichten vanuit de Diaconie – juni 2023

Geplaatst in: Nieuws

AH is Hoogvliet geworden Op de Hoogvlietkassabonnen staan achterop zegeltjes. Een spaarkaart met 12 zegeltjes is goed voor een gratis product. De diaconie is zowel blij met de zegels als de spaarkaar­ten. U kunt ze in de collectezak doen of … Lees Meer

Berichten vanuit de jaarthemagroep

Geplaatst in: Nieuws

Soep & Praatje: Als we genoeg men­sen hebben voor de voorbereiding gaat Soep & Praatje de zomermaan­den door. 20 juni een bijzondere Soep & Praat­je, zie hieronder: Mmmmm…!! Op 20 juni, 18 juli en 15 augustus om 12.00 uur en … Lees Meer

Berichten vanuit de Watermanhof – juni 2023

Geplaatst in: Nieuws

Terugblik (1) In de meimaand waren er enkele activiteiten waar ik en velen enthousiast van werden. Ik noem de laatste uit de serie kerkdiensten over het boek Ester en anti-semitisme. Indrukwekkend was het optreden van het scratchkoor o.l.v. Marjan Kroon. … Lees Meer

Vanuit de pastorale raad – mei 2023

Geplaatst in: Nieuws

Bezoekwerk In de pastorale raad (coördinatoren/ ouderlingen en voorgangers) hebben we gesproken over de vacature die Laurien achterlaat. Uiteraard kan niet alles doorgaan zoals het was, maar met uw begrip en de extra inzet van de leden van de pastorale … Lees Meer

Berichten vanuit de Watermanhof – mei 2023

Geplaatst in: Nieuws

Tijdelijk geen team Op zondag 30 april nam mijn goede collega Pastor Laurien afscheid van onze gemeente. Ik zie terug op ruim drie jaren fijn samenwerken. En niet alleen ik zal Laurien missen. Toch gunnen we het haar zeer dat … Lees Meer

Sobere maaltijd – 14 maart 2023

Geplaatst in: Nieuws

Ook in 2023 organiseert de Raad van Kerken tijdens de Veertigdagentijd een sobere maaltijd. En wel op dinsdag 14 maart vanaf 18.00 uur in Onder Dak. Dit jaar samen met het protestante Soep & Praatje. Tijdens de maaltijd zullen we … Lees Meer

1 2 3 4 14